ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าผ้าในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและบันทึกข้อมูลพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วยเครื่อมือ TEDA4I โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าผ้าในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและบันทึกข้อมูลพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วยเครื่อมือ TEDA4I โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าผ้าในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและบันทึกข้อมูลพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วยเครื่อมือ TEDA4I โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

  • รายละเอียดดังนี้

>>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

 

 

 

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและบันทึกข้อมูลพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วยเครื่อมือ TEDA4I โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและบันทึกข้อมูลพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วยเครื่อมือ TEDA4I โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและบันทึกข้อมูลพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วยเครื่อมือ TEDA4I โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

  • รายละเอียดดังนี้

>>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

 


 

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม

 

  • รายละเอียดดังนี้

>>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

 


 

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ รื้อและติดตั้ง ซ้อมแซมวัสดุครุภัณฑ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ รื้อและติดตั้ง ซ้อมแซมวัสดุครุภัณฑ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ รื้อและติดตั้ง ซ้อมแซมวัสดุครุภัณฑ์

 

  • รายละเอียดดังนี้

>>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

 


 

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

 

  • รายละเอียดดังนี้

>>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

 


 

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

 

  • รายละเอียดดังนี้

>>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

 


 

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดอะคลิลิกผังองค์กร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดอะคลิลิกผังองค์กร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดอะคลิลิกผังองค์กร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

 

  • รายละเอียดดังนี้

>>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

 


 

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร

 

  • รายละเอียดดังนี้

>>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

 


 

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถบรรทุกเพื่อขนย้ายครุภัณฑ์และเอสารทางราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถบรรทุกเพื่อขนย้ายครุภัณฑ์และเอสารทางราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถบรรทุกเพื่อขนย้ายครุภัณฑ์และเอสารทางราชการ

รายละเอียดดังนี้

>> ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

 

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

 

รายละเอียดดังนี้

>> ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

Loading