ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4  รับสมัครย้าย  หรือ  รับโอน  ข้าราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4  รับสมัครย้าย  หรือ  รับโอน  ข้าราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4  รับสมัครย้าย  หรือ  รับโอน  ข้าราชการ

ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

 
ท่านที่สนใจสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานศุนย์สุขภาพจิตที่ 4 งานทรัพยากรบุคล
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2147 0902
 
 
สามารถดูรายละเอียดในเอกสารแนบ

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 • รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน จำนวน  1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน จำนวน  1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน จำนวน  1 งาน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 • รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาทำบอร์ด  จำนวน  1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาทำบอร์ด  จำนวน  1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาทำบอร์ด  จำนวน  1 งาน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 • รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสาร  จำนวน  1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสาร  จำนวน  1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสาร  จำนวน  1 งาน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 • รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสาร  จำนวน  1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสาร  จำนวน  1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสาร  จำนวน  1 งาน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 • รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุงานสำนักงาน  จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุงานสำนักงาน  จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุงานสำนักงาน  จำนวน 2 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 • รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  จำนวน 18 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 • รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุในการอบรม  จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุในการอบรม  จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุในการอบรม  จำนวน 8 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 • รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะ จำนวน 1 คัน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 • รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศใช้ในโครงการฯ  จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศใช้ในโครงการฯ  จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศใช้ในโครงการฯ  จำนวน 1 คัน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 • รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเปลี่ยนหลอดไฟนีออน พร้อมขั้ว จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเปลี่ยนหลอดไฟนีออน พร้อมขั้ว จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเปลี่ยนหลอดไฟนีออน พร้อมขั้ว จำนวน 4 ชุด

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 • รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสาร จำนวย 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสาร จำนวย 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสาร จำนวย 1 งาน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 • รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุในการอบรมฯ  จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุในการอบรมฯ  จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุในการอบรมฯ  จำนวน 14 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 • รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุในการอบรมฯ  จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุในการอบรมฯ  จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุในการอบรมฯ  จำนวน 6 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 • รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อกระเป๋าผ้าในการจัดการอบรมฯ จำนวน 79 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อกระเป๋าผ้าในการจัดการอบรมฯ จำนวน 79 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อกระเป๋าผ้าในการจัดการอบรมฯ จำนวน 79 ใบ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 • รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 1800 บีทียู พร้อมอุปกรณ์ และค่าแรงบริการ  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 1800 บีทียู พร้อมอุปกรณ์ และค่าแรงบริการ  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 1800 บีทียู

พร้อมอุปกรณ์ และค่าแรงบริการ  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 • รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบอร์ดนิทรรศการ จำนวน 1 ชิ้นงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบอร์ดนิทรรศการ จำนวน 1 ชิ้นงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบอร์ดนิทรรศการ จำนวน 1 ชิ้นงาน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 • รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารในโครงการฯ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารในโครงการฯ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารในโครงการฯ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 • รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน พฤษภาคม 2562

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 • รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

Loading