วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ศุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีธัญญา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ…

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี > โพสทั้งหมด > onepage > วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ศุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีธัญญา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ…

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ศุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีธัญญา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชสู่การปฏิบัติในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Application WebEx Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระดับปฐมภูมิและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในปีงบประมาณ 2567
โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567” ในครั้งนี้ โดยมีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับโรงพยาบาลและระดับตำบลเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 345 คน 

Loading

Spread the love

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *