ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) ต้นแบบ
เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ จำนวน 46 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ให้มีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตตนเอง สามารถประเมินคัดกรอง
และรู้เท่าทันสุขภาพจิตของตนเอง รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมความสุข 5 มิติ
และการเสริมสร้างพลังใจ (RQ) ในผู้สูงอายุ เพื่อดูแลสุขภาพใจของตนเองให้มีความสุข
และเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพต่อไป

Loading

Spread the love

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *