วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมโรงพยาบาลศรีธัญญา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสานพลังเครือข่ายเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน พื้นที่ต้นแบบ
เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพัฒนานิคม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีลัง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันปัญหา
การฆ่าตัวตายในชุมชน ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตให้แก่เครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข
ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การเสริมสร้างวัคซีนใจ เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้
ผู้เข้าร่วม จำนวน 80 คน ได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพจิตเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย
คัดกรองสุขภาพจิต สังเกตสัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย และฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาเบื้องต้น พร้อมทั้งได้จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

Loading

Spread the love

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *