วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับโรงพยาบาลนครนายก จัดโครงการพัฒนาเด็กวัยเรียนด้วยโปรแกรม ฉลาดรัก ฉลาดเลี้ยง เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 กิจกรรม ฉลาดรัก
ณ โรงเรียนวัดสันตยาราม ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิต
และความฉลาดรอบด้าน ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลพัฒนาบุตรหลาน
ของตนเองได้ และเพื่อส่งเสริมให้เด็กกลุ่มเป้าหมายมีทักษะชีวิตและความฉลาด
รอบด้านเพิ่มมากขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และเด็กวัยเรียน
อายุ 6 – 12 ปี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 70 คน

Loading

Spread the love

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *