วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพนาวัลย์ จ้างประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 3 นำโดย นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบนโยบาย โดยมี
นพ.ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะกรรมการ
บริหารเขตสุขภาพพร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าในประเด็นสำคัญ การจัดประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ (สป.สัญจร) โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เขตสุขภาพ
ที่ 4 และประเด็นการขับเคลื่อนงานสำคัญของเขตสุขภาพ
และสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ เพิ่มการเข้าถึง และครอบคลุมในทุกมิติด้านสุขภาพ

Loading

Spread the love

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *