วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดยนางสาวพนาวัลย์  จ้างประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 และข้าราชการ พนักงานราชการ
ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิป
ไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง

Loading

Spread the love

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *