วันที่ 8 มีนาคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับโรงพยาบาลนครนายก จัดโครงการพัฒนาเด็กวัยเรียนด้วยโปรแกรม
ฉลาดรัก ฉลาดเลี้ยง เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 กิจกรรม ฉลาดเลี้ยง ณ โรงเรียนวัดสันตยาราม ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
การเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน
ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลพัฒนาบุตรหลานของตนเองได้
และเพื่อส่งเสริมให้เด็กกลุ่มเป้าหมายมีทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน
เพิ่มมากขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และเด็กวัยเรียน
อายุ 6 – 12 ปี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 70 คน

Loading

Spread the love

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *