ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) ต้นแบบ
เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 3 ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้สูงอายุในชมรมจำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตตนเอง สามารถประเมินคัดกรองและรู้เท่าทันสุขภาพจิตของตนเอง รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมความสุข 5 มิติ และการเสริมสร้างพลังใจ (RQ) ในผู้สูงอายุ เพื่อดูแลสุขภาพใจ
ของตนเองให้มีความสุขและเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
นายปัญญา ชลคงคา  รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

Loading

Spread the love

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *