วันที่ 18 มีนาคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ดำเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวก ครอบครัวอบอุ่น ไร้ความรุนแรง
แก่พนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์และเตรียมตัวมีบุตรในสถานประกอบการ                         เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวก เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น และลดความรุนแรง
ในครอบครัว นำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และเผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนพนักงาน ครอบครัว ชุมชนต่อไป กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ หญิงที่ตั้งครรภ์และเตรียมตัวมีบุตร จำนวน 40 คน ณ บริษัท บี ฟู้ดส์โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

Loading

Spread the love

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *