วันที่ 28-29 มีนาคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักสื่อสารสุขภาพจิตในชุมชน เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาพจิตที่ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตในชุมชน เขตสุขภาพที่ 4 โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ให้ประชาชนเกิดความรู้ เข้าถึง เข้าใจ โต้ตอบซักถาม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และบอกต่อความรอบรู้สุขภาพจิต รวมถึงสามารถนำทักษะความรอบรู้สุขภาพจิตมาใช้ในการส่งเสริมความสุขให้กับตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชนให้มีสุขภาพจิตที่ดีได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายนพรุจ ปิ่นทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอบางกรวย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Loading

Spread the love

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *