คำถามที่พบบ่อยหมวดหมู่: สื่อสอบถามการขอรับสื่อสนับสนุน
Jiggae ทีมงาน asked 4 ปี ago

ฉันสามารถขอรับสื่อที่มีประโยชน์ได้ไหม  ต้องมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรบ้าง

Loading

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555FsdVnZJC

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

-1 OR 2+883-883-1=0+0+0+1 —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

-1 OR 2+112-112-1=0+0+0+1

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

-1′ OR 2+500-500-1=0+0+0+1 —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

-1′ OR 2+689-689-1=0+0+0+1 or ‘MDBZ763I’=’

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

-1″ OR 2+57-57-1=0+0+0+1 —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

5550’XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR’Z

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

5550″XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR”Z

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1; waitfor delay ‘0:0:15’ —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1); waitfor delay ‘0:0:15’ —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1 waitfor delay ‘0:0:15’ —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555XOCaw7KE’; waitfor delay ‘0:0:15’ —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1 OR 824=(SELECT 824 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1) OR 988=(SELECT 988 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1)) OR 264=(SELECT 264 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555OrQUPqdm’ OR 614=(SELECT 614 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555ahCZT4W5′) OR 266=(SELECT 266 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555OVquDeD4′)) OR 92=(SELECT 92 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555’||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||’

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555′”

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

@@vfcOD

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg2yEqiKPT replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

-1 OR 2+494-494-1=0+0+0+1 -- replied 2 เดือน ago

555

-1 OR 2+847-847-1=0+0+0+1 replied 2 เดือน ago

555

-1' OR 2+680-680-1=0+0+0+1 -- replied 2 เดือน ago

555

-1' OR 2+349-349-1=0+0+0+1 or '23SWVNYR'=' replied 2 เดือน ago

555

-1" OR 2+742-742-1=0+0+0+1 -- replied 2 เดือน ago

555

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) replied 2 เดือน ago

555

555

555

jJQaBOcg-1 waitfor delay '0:0:15' -- replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcgDRYJl3rl'; waitfor delay '0:0:15' -- replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg'" replied 2 เดือน ago

555

นิรนาม replied 2 เดือน ago

555

@@r8GEi replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555S42n0BHP

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

-1 OR 2+818-818-1=0+0+0+1 —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

-1 OR 2+328-328-1=0+0+0+1

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

-1′ OR 2+739-739-1=0+0+0+1 —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

-1′ OR 2+807-807-1=0+0+0+1 or ‘qwjnrFNH’=’

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

-1″ OR 2+812-812-1=0+0+0+1 —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

5550’XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR’Z

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

5550″XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR”Z

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1; waitfor delay ‘0:0:15’ —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1); waitfor delay ‘0:0:15’ —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1 waitfor delay ‘0:0:15’ —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555RqIQGptx’; waitfor delay ‘0:0:15’ —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1 OR 593=(SELECT 593 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1) OR 481=(SELECT 481 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1)) OR 760=(SELECT 760 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555z332LHHT’ OR 507=(SELECT 507 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

5556mWxi23G’) OR 810=(SELECT 810 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555o74y2FMb’)) OR 887=(SELECT 887 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555’||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||’

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555′”

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

@@HOxPp

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcgmxXPARRc replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

-1 OR 2+727-727-1=0+0+0+1 -- replied 2 เดือน ago

555

-1 OR 2+41-41-1=0+0+0+1 replied 2 เดือน ago

555

-1' OR 2+573-573-1=0+0+0+1 -- replied 2 เดือน ago

555

-1' OR 2+984-984-1=0+0+0+1 or 'phKnKcF5'=' replied 2 เดือน ago

555

-1" OR 2+885-885-1=0+0+0+1 -- replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg-1 waitfor delay '0:0:15' -- replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcgWxKIWQMc'; waitfor delay '0:0:15' -- replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg'" replied 2 เดือน ago

555

นิรนาม replied 2 เดือน ago

555

@@PodOc replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555UGXAv2wf

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

-1 OR 2+435-435-1=0+0+0+1 —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

-1 OR 2+973-973-1=0+0+0+1

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

-1′ OR 2+932-932-1=0+0+0+1 —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

-1′ OR 2+81-81-1=0+0+0+1 or ‘U81JglBW’=’

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

-1″ OR 2+768-768-1=0+0+0+1 —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

5550’XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR’Z

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

5550″XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR”Z

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1; waitfor delay ‘0:0:15’ —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1); waitfor delay ‘0:0:15’ —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1 waitfor delay ‘0:0:15’ —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555EtKjM2hE’; waitfor delay ‘0:0:15’ —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1 OR 456=(SELECT 456 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1) OR 888=(SELECT 888 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1)) OR 166=(SELECT 166 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555v3flSKBc’ OR 546=(SELECT 546 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555ddCAZ7Z8′) OR 636=(SELECT 636 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555Z2pagKIt’)) OR 206=(SELECT 206 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555’||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||’

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555′”

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

@@kmleV

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555MsVIcnCs

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

-1 OR 2+936-936-1=0+0+0+1 —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

-1 OR 2+695-695-1=0+0+0+1

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

-1′ OR 2+154-154-1=0+0+0+1 —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

-1′ OR 2+237-237-1=0+0+0+1 or ‘5ln8LJbx’=’

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

-1″ OR 2+763-763-1=0+0+0+1 —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

5550’XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR’Z

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

5550″XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR”Z

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1; waitfor delay ‘0:0:15’ —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1); waitfor delay ‘0:0:15’ —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1 waitfor delay ‘0:0:15’ —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555xXiPFos5′; waitfor delay ‘0:0:15’ —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1 OR 458=(SELECT 458 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1) OR 383=(SELECT 383 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1)) OR 811=(SELECT 811 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555fQUpzdUh’ OR 949=(SELECT 949 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555zKtnq3oH’) OR 256=(SELECT 256 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555DXzeMOL5′)) OR 407=(SELECT 407 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555’||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||’

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555′”

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

@@giK6k

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcgp8nqYI21 replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

-1 OR 2+779-779-1=0+0+0+1 -- replied 2 เดือน ago

555

-1 OR 2+597-597-1=0+0+0+1 replied 2 เดือน ago

555

-1' OR 2+29-29-1=0+0+0+1 -- replied 2 เดือน ago

555

-1' OR 2+539-539-1=0+0+0+1 or '3n7S677d'=' replied 2 เดือน ago

555

-1" OR 2+155-155-1=0+0+0+1 -- replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg-1 waitfor delay '0:0:15' -- replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcgGZmDXQKl'; waitfor delay '0:0:15' -- replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg'" replied 2 เดือน ago

555

นิรนาม replied 2 เดือน ago

555

@@7xXEk replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcgksSc7XKU replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

-1 OR 2+693-693-1=0+0+0+1 -- replied 2 เดือน ago

555

-1 OR 2+174-174-1=0+0+0+1 replied 2 เดือน ago

555

-1' OR 2+206-206-1=0+0+0+1 -- replied 2 เดือน ago

555

-1' OR 2+607-607-1=0+0+0+1 or 'C73FAI6e'=' replied 2 เดือน ago

555

-1" OR 2+829-829-1=0+0+0+1 -- replied 2 เดือน ago

555

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) replied 2 เดือน ago

555

555

555

jJQaBOcg-1 waitfor delay '0:0:15' -- replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcgoLGuBLdE'; waitfor delay '0:0:15' -- replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg'" replied 2 เดือน ago

555

นิรนาม replied 2 เดือน ago

555

@@tBwi7 replied 2 เดือน ago

555

611 Answers
ambking999 answered 7 เดือน ago

เปิดประสบการณ์การเดิมพันที่ไม่เหมือนใครกับ AMBKING999 สล็อตเว็บตรง100% ! สนุกไปกับเกมสล็อตที่หลากหลายและโบนัสมากมายที่รอคุณอยู่ เข้าร่วมเล่นกับเพื่อน และชนะรางวัลใหญ่โดยง่าย ไม่พลาดนะครับ!

Loading

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555SnWanupT

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

-1 OR 2+912-912-1=0+0+0+1 —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

-1 OR 2+746-746-1=0+0+0+1

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

-1′ OR 2+274-274-1=0+0+0+1 —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

-1′ OR 2+861-861-1=0+0+0+1 or ‘CorfKyCH’=’

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

-1″ OR 2+71-71-1=0+0+0+1 —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

5550’XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR’Z

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

5550″XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR”Z

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1; waitfor delay ‘0:0:15’ —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1); waitfor delay ‘0:0:15’ —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1 waitfor delay ‘0:0:15’ —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555fcPfrUBg’; waitfor delay ‘0:0:15’ —

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1 OR 734=(SELECT 734 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1) OR 239=(SELECT 239 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555-1)) OR 931=(SELECT 931 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

5558wAX1Ipm’ OR 581=(SELECT 581 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555WT9Kakbh’) OR 783=(SELECT 783 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555nA5uZVKL’)) OR 757=(SELECT 757 FROM PG_SLEEP(15))–

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555’||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||’

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555′”

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

@@XyuBc

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcgOn1InyYS replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg replied 2 เดือน ago

555

-1 OR 2+343-343-1=0+0+0+1 -- replied 2 เดือน ago

555

-1 OR 2+612-612-1=0+0+0+1 replied 2 เดือน ago

555

-1' OR 2+652-652-1=0+0+0+1 -- replied 2 เดือน ago

555

-1' OR 2+267-267-1=0+0+0+1 or 'zXNgZzTP'=' replied 2 เดือน ago

555

-1" OR 2+590-590-1=0+0+0+1 -- replied 2 เดือน ago

555

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) replied 2 เดือน ago

555

555

555

jJQaBOcg-1 waitfor delay '0:0:15' -- replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcgNeLTfl2S'; waitfor delay '0:0:15' -- replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg'" replied 2 เดือน ago

555

นิรนาม replied 2 เดือน ago

555

@@uILrQ replied 2 เดือน ago

555

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555p4r4zViv

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

-1 OR 2+441-441-1=0+0+0+1 —

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

-1 OR 2+443-443-1=0+0+0+1

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

-1′ OR 2+746-746-1=0+0+0+1 —

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

-1′ OR 2+649-649-1=0+0+0+1 or ‘HbDTPfyN’=’

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

-1″ OR 2+326-326-1=0+0+0+1 —

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

5550’XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR’Z

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

5550″XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR”Z

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555-1; waitfor delay ‘0:0:15’ —

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555-1); waitfor delay ‘0:0:15’ —

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555-1 waitfor delay ‘0:0:15’ —

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555Pso2xMph’; waitfor delay ‘0:0:15’ —

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555-1 OR 540=(SELECT 540 FROM PG_SLEEP(15))–

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555-1) OR 709=(SELECT 709 FROM PG_SLEEP(15))–

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555-1)) OR 401=(SELECT 401 FROM PG_SLEEP(15))–

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555Yi0wFZdS’ OR 222=(SELECT 222 FROM PG_SLEEP(15))–

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555jQ3ft09i’) OR 359=(SELECT 359 FROM PG_SLEEP(15))–

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555aS0zRBeu’)) OR 457=(SELECT 457 FROM PG_SLEEP(15))–

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555’||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||’

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555′”

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

@@qeElP

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg2KRuKewn answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

-1 OR 2+83-83-1=0+0+0+1 -- answered 2 เดือน ago

555

Loading

-1 OR 2+35-35-1=0+0+0+1 answered 2 เดือน ago

555

Loading

-1' OR 2+338-338-1=0+0+0+1 -- answered 2 เดือน ago

555

Loading

-1' OR 2+318-318-1=0+0+0+1 or 'Oxusleak'=' answered 2 เดือน ago

555

Loading

-1" OR 2+866-866-1=0+0+0+1 -- answered 2 เดือน ago

555

Loading

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) answered 2 เดือน ago

555

Loading

555

Loading

555

Loading

jJQaBOcg-1 waitfor delay '0:0:15' -- answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcgPvx8L725'; waitfor delay '0:0:15' -- answered 2 เดือน ago

555

Loading

555

Loading

555

Loading

555

Loading

555

Loading

jJQaBOcg'" answered 2 เดือน ago

555

Loading

นิรนาม answered 2 เดือน ago

555

Loading

@@LyiGr answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555Tzn6C4si

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

-1 OR 2+327-327-1=0+0+0+1 —

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

-1 OR 2+416-416-1=0+0+0+1

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

-1′ OR 2+609-609-1=0+0+0+1 —

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

-1′ OR 2+706-706-1=0+0+0+1 or ‘ykJuFR5z’=’

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

-1″ OR 2+257-257-1=0+0+0+1 —

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

5550’XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR’Z

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

5550″XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR”Z

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555-1; waitfor delay ‘0:0:15’ —

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555-1); waitfor delay ‘0:0:15’ —

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555-1 waitfor delay ‘0:0:15’ —

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555F4afgWDz’; waitfor delay ‘0:0:15’ —

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555-1 OR 400=(SELECT 400 FROM PG_SLEEP(15))–

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555-1) OR 329=(SELECT 329 FROM PG_SLEEP(15))–

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555-1)) OR 957=(SELECT 957 FROM PG_SLEEP(15))–

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555a1usF1pv’ OR 991=(SELECT 991 FROM PG_SLEEP(15))–

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555rGhtAWlk’) OR 981=(SELECT 981 FROM PG_SLEEP(15))–

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555OPQMAJwK’)) OR 652=(SELECT 652 FROM PG_SLEEP(15))–

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555’||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||’

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555′”

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

@@EU5ra

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading

jJQaBOcg answered 2 เดือน ago

555

Loading