>>  เกี่ยวกับหน่วยงาน   >> วิสัยทัศน์ พันธกิจ


  วิสัยทัศน์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต

และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

 


 

  พันธกิจ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4


 

Loading