แบบประเมินความเครียด 5 ข้อ (ST-5)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี > แบบประเมินความเครียด 5 ข้อ (ST-5)

  >>  บริการประชาชน   >>   แบบประเมินความเครียด 5 ข้อ (ST-5)

     ให้ประเมินอาการของท่านในรอบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (รวมทั้งวันนี้)

โดยให้คะแนน 0-3 ที่ตรงกับความรู้สึกของท่าน

 

    • คะแนน     0    หมายถึง    แทบไม่มี
    •  คะแนน    1     หมายถึง    เป็นบางครั้ง
    •  คะแนน    2     หมายถึง    บ่อยครั้ง
    •  คะแนน    3     หมายถึง    เป็นประจำ

อาการหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระยะ 2-4 สัปดาห์ที่ผ่านมา คะแนน
0 1 2 3
  1. มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับ หรือนอนมาก
  2. มีสมาธิน้อยลง
  3. หงุดหงิด กระวนกระวาย ว้าวุ่นใจ
  4. รู้สึกเบื่อหน่วย เซ็ง
  5. ไม่อยากพบปะผู้คน

 

——————

————

 

 

 

แบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID-19 คืออะไร?

แบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID-19 คือ?

    แบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID-19 ฉบับนี้ พัฒนาขึ้นเพื่อใช้คัดกรองผู้ที่มีความกังวลต่อไวรัส COVID-19 เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและหาวิธีลดความกังวลอย่างเหมาะสม โดยไม่ใช่การวินิจฉัยหรือบ่งบอกว่ามีความเจ็บป่วยหรือมีความผิดปกติทางจิตแต่อย่างใด

    โดยในระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านมีความคิดและพฤติกรรมเหล่านี้อย่างไรบ้าง ขอให้ท่านเลือกตอบ ในตัวเลือกที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด

Contact

 

Loading