>>  onepage (การดำเนินงานด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต)


Slide9
Slide8
Slide7
Slide6
Slide5
Slide4
Slide3
Slide2
Slide1
66-11-02 นำเสนอ เปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิต 2566
66-11-03 นำเสนอ ประชุมวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขต4 ปี67
66-11-06 บูธนิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2566 ณ โรงพยาบาลปทุมธานี
66-11-07 นำเสนอเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ2566 สถาบันราชานุกูล
66-11-08 นำเสนอเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิต 2566 โรงเรียนไทรน้อย
66-11-09 นำเสนอ ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 10-2566
66-11-28 นำเสนอประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต
66-12-13-15 นำเสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ school health hero
66-12-14 นำเสนอประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 11-2566
66-12-15 นำเสนอบูธส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
66-12-21 นำเสนอพัฒนาศักยภาพทีมนำ วัคซีนใจในชุมชน เขต 4 ปี67
66-12-25 นำเสนอโครงการฟื้นฟูองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ เขต 4 ปี67
67-01-03 นำเสนอพิธีตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ กรมสุขภาพจิต
67-01-09 โครงการ HL วัยรุ่น โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
67-01-10 นำเสนอสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กระทรวงสาธารณสุข
67-01-11 นำเสนอโครงการ HL วัยรุ่น เขต 4 ปีงบประมาณ 67 ราชภัฎ
67-01-14 นำเสนอโครงการพาหมอไปหาประชาชน จังหวัดลพบุรี
67-01-15 นำเสนอสานพลังเครือข่ายเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน พื้นที่ต้นแบบ เขต 4 ปี 67 สิงห์บุรี
67-01-16 นำเสนอสานพลังเครือข่ายเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน พื้นที่ต้นแบบ เขต 4 ปี 67 สิงห์บุรี
67-01-16 นำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุขวัยทำงานฯ
67-01-18 นำเสนอเวทีวิชาการโครงการครอบครัวพลังบวก ปีงบประมาณ 2567
67-01-22 นำเสนอวัคซีนใจในชุมชน พื้นที่ต้นแบบ เขต 4 ปี 67 รพวิเศษชัยชาญ
67-01-23 นำเสนอวัคซีนใจในชุมชน พื้นที่ต้นแบบ เขต 4 ปี 67 รพสตม่วงเตี้ย
67-01-22-23 นำเสนอประชุมกรมและ
67-01-26 นำเสนอพัฒนาแกนนำสร้างสุขวัยทำงาน พานาโนนิค พระนครศรีอยุธยา
67-01-30 นำเสนอสานพลังเครือข่ายเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน พื้นที่ต้นแบบ เขต 4 ปี 67 ปทุมธานี สสอ
67-01-31 นำเสนอสานพลังเครือข่ายเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน พื้นที่ต้นแบบ เขต 4 ปี 67 ปทุมธานี สสอ
67-02-02 นำเสนอดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ปทุมธานี
67-02-09 พัฒนาแกนนำสร้างสุขวัยทำงาน ชาญเอ็มอา นนทบุรี
67-02-20 นำเสนอสร้างสุข
67-02-22 นำเสนอสานพลังเครือข่ายเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน พื้นที่ต้นแบบ เขต 4 ปี 67 เมืองนครนายก
67-02-23 นำเสนอสานพลังเครือข่ายเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน พื้นที่ต้นแบบ เขต 4 ปี 67 เมืองนครนายก
67-02-28 นำเสนอสานพลังเครือข่ายเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน พื้นที่ต้นแบบ เขต 4 ปี 67 สระบุรี
67-02-29 แกนนำสร้างสุขวัยทำงาน บ ทรานสตรอน จำกัด ปทุมธานี
67-03-05 นำเสนอดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุหนองแสง
67-03-08 นำเสนอฉลาดรักฉลาดเลี้ยง
67-03-11 แกนนำสร้างสุขวัยทำงาน บท๊อปฟู้ดจำกัด ปทุมธานี
67-03-15 ดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุ ปทุมธานี
67-03-18 นำเสนอความสัมพันเชิงบวก
67-03-20 นำเสนอพัฒนาเด็กวัยเรียน ครั้งที่ 3
67-03-21 สร้างสุขวัยทำงาน บ ข้าวซีพี อยุธยา
67-03-22 นำเสนอดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุ ยุธยา
67-03-23 นำเสนอพาหมอไปหาประชาชน
67-03-23 นำเสนอทูบีนัมเบอวันไอดอล14
67-03-25 นำเสนอทูบีนัมเบอวันแคมป์30
67-03-29 นำเสอนนักสื่อสารสร้างสุข
PlayPause
previous arrow
next arrow
Shadow
 
 

      Onepage การดำเนินงานด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในปีงบประมาณ 2567

 

 

 

Loading